Một số Video giới thiệu về công ty

Salatex HTV

Quá trình Hình thành & Phát triển

Làm Sạch Ống Sợi Thô

Đổ Sợi